Tuyên bố về khả năng truy cập

Cam kết của chúng tôi về khả năng tiếp cận

bsnguyenngoc.vn cam kết làm cho nội dung trang web của chúng tôi có thể truy cập được và thân thiện với mọi người. Nếu bạn gặp khó khăn khi xem hoặc điều hướng nội dung trên trang web này hoặc nhận thấy bất kỳ nội dung, tính năng hoặc chức năng nào mà bạn cho rằng người khuyết tật không thể truy cập đầy đủ, vui lòng liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng của chúng tôi bằng cách gửi email tới  bsdlnguyenngoc@gmail.com hoặc sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi với dòng chủ đề “Quyền truy cập bị vô hiệu hóa” và cung cấp mô tả về tính năng cụ thể mà bạn cảm thấy không thể truy cập đầy đủ hoặc đưa ra đề xuất để cải thiện. Chúng tôi rất coi trọng phản hồi của bạn và sẽ xem xét phản hồi đó khi đánh giá các cách để đáp ứng tất cả khách hàng cũng như các chính sách tiếp cận chung của chúng tôi. Ngoài ra, mặc dù chúng tôi không kiểm soát các nhà cung cấp như vậy nhưng chúng tôi đặc biệt khuyến khích các nhà cung cấp nội dung kỹ thuật số bên thứ ba cung cấp nội dung dễ truy cập và thân thiện với người dùng.