Chính sách biên tập nội dung

Nguyên tắc cốt lõi cho quá trình biên tập nội dung

Lấy sức khỏe đọc giả là kim chỉ nam, toàn bộ bài viết của website: bsnguyenngoc.vn được biên tập theo một quy trình thống nhất và chuyên nghiệp. Một bài viết phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chí sau mới được xuất bản đến với đọc giả:

  • Viết bởi bác sĩ da liễu Nguyễn Ngọc.
  • Dẫn nguồn chính thống.
  • Dễ đọc, dễ hiểu.
  • Trung lập về nội dung.

Nội dung chuyên sâu da liễu

Với chuyên môn chuyên sâu website: bsnguyenngoc.vn tự hào là trang tin tư vấn da liễu mang đến những nội dung chuyên sâu được trải nghiệm thực tế từ chuyên gia. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để đưa những bài viết hàn lâm, những thuật ngữ y dược khó hiểu, khô khan thành các bài viết được trình bày dễ đọc, dễ hiểu.

Kiểm tra tính chính xác của thông tin

Đội ngũ biên tập của Website: bsnguyenngoc.vn là những cá nhân có chuyên môn y dược cũng như cách viết bài. Do đó, toàn bộ bài viết đến với bạn đã được kiểm tra kĩ lưỡng bằng cách tham chiếu với các thông tư của Bộ Y Tế cũng như hướng dẫn của các tổ chức sức khỏe uy tín thế giới. Chúng tôi chỉ dựa vào các hướng dẫn mới và uy tín nhất. Mọi nguồn tham khảo được liệt kê ở cuối mỗi bài viết.

Nguồn tham khảo

Website: bsnguyenngoc.vn với tiêu chí Chính Thống và Hữu Ích. Chúng tôi luôn khắt khe trong khâu tìm và kiểm duyệt các nguồn tham khảo. Tất cả đều được trích dẫn từ những tổ chức y dược, da liễu chính thống, tổ chức chính phủ, tổ chức học thuật. Đảm bảo thông tin chính xác và được cập nhật mới nhất. Dưới mỗi bài viết chúng tôi luôn ghi rõ nguồn tham khảo để cho đọc giả có thể tham khảo và chứng thực thông tin.

Cập nhật thông tin

Thông tin luôn thay đổi theo thời gian, đặc biệt là thông tin trong lĩnh vực y tế. Cập nhật thông tin là trách nhiệm, nghĩa vụ của bất kỳ trang tin sức khỏe nào. Chúng tôi luôn kiểm tra và rà soát thông tin định kỳ 6 tháng 1 lần, nhằm cập nhật theo các nghiên cứu và hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế.

Nếu cần thiết, bài viết sẽ được chúng tôi biên tập viên chỉnh sửa và cập nhật kịp lúc để không có bất kỳ một sai sót nào về tính chuyên môn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của đọc giả. Chúng tôi luôn chào đón ý kiến để kịp thời sửa chữa thông tin, nếu có bất kỳ mẫu thuẫn gì hoặc thông tin đã lỗi thời, liên lạc ngay với chúng tôi thông qua số hotline: 0981 923 689 hoặc hòm thư điện tử bsdlnguyenngoc@gmail.com nhé.

Chính sách biên tập nội dung này có hiệu lực kể từ ngày 19/11/2022