Mục đích các nguyên tắc đạo đức

Gần như tất cả mọi khía cạnh của quá trình xuất bản đều liên quan đến các nguyên tắc và quyết định đạo đức quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực liên quan đến y tế và da liễu. Thế nhưng, quá trình này lại hiếm khi được công bố rõ ràng và công khai chia sẻ đến đọc giả.

Tác giả và biên tập viên tham vấn

Bác Sĩ da liễu Nguyễn Ngọc chịu trách nhiệm về chất lượng, độ chính xác và các vấn đề về đạo đức đối với bài viết của mình. Các bài viết Bác sĩ Ngọc sẽ là người trả lời các thắc mắc hoặc cung cấp thêm thông tin cho đọc giả thông qua chuyên môn và kinh nghiệm làm nghề.

Đối với việc sử dụng các báo cáo chứa dữ liệu gốc, Bác sĩ Ngọc đảm bảo rằng mình có toàn quyền truy cập vào tất cả các dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn cũng như độ chính xác trong suốt quá trình phân tích dữ liệu đó. Điều này giúp đảm bảo mình là có tiếng nói quan trọng nhất đối với việc phân tích và báo cáo kết quả chứ không bị ảnh hưởng từ bất cứ nguồn tài trợ nào.

Vấn đề đạo văn

Đạo văn là việc sử dụng các ý tưởng, bài viết đã xuất bản hoặc chưa được xuất bản (các tài sản trí tuệ khác) của người khác mà không được sự ghi nhận, cho phép của chủ sở hữu, sau đó trình bày chúng dưới dạng mới thay vì nguyên bản từ nguồn hiện có. Mục đích của việc đạo văn nhằm đánh lừa người đọc và đem lại lợi ích cho người đạo văn.

Điều này áp dụng cho cả trường hợp các ý tưởng hoặc từ ngữ được lấy từ các bản tóm tắt, đơn xin tài trợ nghiên cứu, các bản thảo chưa xuất bản hoặc đã xuất bản ở bất kỳ định dạng xuất bản nào (bản in hoặc điện tử).

Chính sách đạo đức này có hiệu lực kể từ ngày 19/11/2022