CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết sẽ lưu trữ bảo mật các thông tin cá nhân khách hàng, sử dụng vào mục đích và phạm vi phù hợp, không mua bán hay chia sẻ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba nào khác

Bác sĩ Nguyễn Ngọc đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm cách thức thu thập thông tin và sử dụng – bảo mật thông tin của khách hàng:

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

– Thu thập thông tin dữ liệu trên website và fanpage bao gồm: hình ảnh, họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc

– Đây là những thông tin cần khách hàng cung cấp để phục vụ cho quá trình tư vấn được hiệu quả và theo dõi tiến trình chăm sóc da (rõ ràng) hay khi khách hàng muốn mua sản phẩm thì sẽ cần xác nhận và vận chuyển và giao hàng nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và thuận tiện trao đổi cho cả 2 bên

– Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời qua fanpage hoặc số hotline về những trường hợp thay đổi thông tin liên lạc hoặc bị lạm dụng thông tin đã đăng ký để có biện pháp giải quyết kịp thời

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin khách hàng cung cấp được sử dụng trong việc: 

 • Đánh giá tình trạng da cụ thể để có hướng xử lý, chăm sóc phù hợp
 • Cung cấp thông tin sản phẩm phù hợp với khách hàng nếu có nhu cầu được hướng dẫn và theo dõi da
 • Gửi thông các ưu đãi, khuyến mại, các chương trình tổ chức
 • Liên lạc, hướng dẫn và giải quyết các trường hợp trong quá trình chăm sóc da
 • Liên lạc và xem tiến triển định kỳ trong quá trình chăm sóc da theo hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn ngọc
 • Ngoài ra không sử dụng hình ảnh (khi chưa được sự đồng ý của khách hàng) và thông tin ngoài mục đích theo dõi và liên lạc có liên quan đến liệu trình chăm sóc da
 • Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng.

3. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Những người có thể tiếp cận thông tin khách hàng bao gồm 1 trong các trường hợp sau:

 • Bác sĩ Nguyễn Ngọc
 • Trợ lý bác sĩ Nguyễn Ngọc
 • Admin, Design

4. ĐỊA CHỈ LƯU TRỮ THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP

 • Website: https://bsnguyenngoc.vn/

5. CÁCH THỨC ĐỂ KHÁCH HÀNG CHỈNH SỬA THÔNG TIN ĐÃ CUNG CẤP TRƯỚC ĐÓ

 • Thông tin liên hệ ( form liên hệ )
 • Liên hệ trực tiếp bác sĩ Nguyễn Ngọc trên fanpage Bs Nguyễn Ngọc
 • Liên hệ số hotline: 0981923689
 • Quản trị website

6. CƠ CHẾ TIẾP CẬN VÀ XỬ LÝ GIẢI QUYẾT CÁC KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

 • Thông tin cá nhân khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối
 • Việc thu thập và tiếp nhận sử dụng thông tin khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác
 • Không sử dụng hay chuyển giao cung cấp, tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng khi chưa có sự cho phép đồng ý của khách hàng đó
 • Trường hợp hệ thống dữ liệu hồ sơ trong máy của bác sĩ Ngọc bị hack dẫn đến mất thông tin cá nhân khách hàng thì tôi sẽ có trách nhiệm thông báo với khách hàng được biết và thông báo sự việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm hóa đơn, thông tin thanh toán
 • Yêu cầu mỗi cá nhân khách hàng khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại…và chịu trách nhiệm về pháp lý đối với những thông tin cung cấp. Tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết khiếu nại các trường hợp mà thông tin người đó cung cấp so với thông tin giao dịch ban đầu là không chính xác.

7. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG CỦA bsnguyenngoc.vn

 • Với các thông tin các nhân được bảo mật tôi cam kết sẽ không được tiết lộ khi chưa có sự đồng ý của khách hàng
 • Với các nội dung khách hàng chủ động đăng lên công khai như nội dung bình luận thì vẫn có thể tiếp tục xuất hiện trên kênh ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa

8. NGÀY CÓ HIỆU LỰC

Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 19/11/2022