Chính sách

Cảm ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của quý khách. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến sắp xếp lịch tư vấn. Quý khách có thể truy cập vào Website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, quý khách đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai. Nếu quý khách muốn đặt hẹn quý khách vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu đặt lịch hẹn.

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 19/11/2022